Kampen om Thamshavnbanen

 

Mediemaker'n hadde ansvaret for pyroteknikken i filmen, Kampen om Thamshavnbanen, en produksjon av Gammaglimt AS og Ekkofilm AS fra 2009/2010. Her ble det røyklagt et større utendørsområde i forbindelse med simulering av brann, og i tillegg ble det simulert en person som sprenger seg selv i luften. Dette ble utført med flere typer eksplosiver og røykprodukter.

For mer informasjon om Kampen om Thamshavnbanen:

Gammaglimt AS

Ekkofilm AS