Kointepellisken's Carnival-Cocktail

Kointepellisken's Carnival-Cocktail

Kointepellisken's Carnival-Cocktail er en humoristisk serie med surrealistiske animasjonsfilmer som inkluderer mer eller mindre meningsløse morsomheter og situasjoner. Serien er tydelig nok inspirert av Monty Python og Terry Gilliams animasjoner med tegninger og foto i samspill med hverandre, men er produsert på en mer moderne måte med nye, digitale verktøy.

 Kointepellisken's Carnival-Cocktail

Animasjonene er satt sammen i Adobe After Effects og består av stockfoto, stockfilm, tegninger og annet materiale som er gratis tilgjengelig fra diverse materialleverandører på internett (lisenfritt, public domain og andre lovlige gratiskilder). I tillegg er det brukt materiale fra Mediemaker'ns egenproduserte stockfilmelementer fra Stockmaker'n.

Kointepellisken på Facebook

Kointepellisken på YouTube

Kointepellisken på Twitter


Kointepellisken's Carnival-Cocktail - Episode 1

 

Kointepellisken's Carnival-Cocktail - Episode 2

 

Mest brukte kilder